Maths Flash Cards

Maths Flash cards – addition, subtraction, division, multiplication.
A question appears in large print on each side of the flash card, with the answer in small print on the reverse side.
Card Size : 60mm x 90mm.
Wiskunde flitskaarte – optel, aftrek, vermenigvuldig en deel.
‘n Vraag verskyn in groot skrif op elke kant van die flitskaart, met die antwoord op die agterkant in klein skrif.

Showing all 5 results

Showing all 5 results