Stickers - English, Afrikaans, Xhosa, Zulu

English, Afrikaans, Xhosa and Zulu stickers.
English stickers – use them to praise and encourage children for work well done.
Afrikaanse plakkers – gebruik dit om kinders te prys en aan te spoor vir goeie werk.

..

Showing all 53 results

Showing all 53 results