“Division” Maths Flash Cards

R70.00

SKU: 2034 Category:

Description

“Division” Maths Flash Cards (“wiskunde flitskaarte”).

78 Cards (156 sums). Card Size : 60mm x 90mm.

A question appears in large print on each side of the flash card, with the answer in small print on the reverse side.

‘n Vraag verskyn in groot skrif op elke kant van die flitskaart, met die antwoord op die agterkant in klein skrif.